Waarden

Zowel in de online ruimte als in de fysieke ruimte van de School voor Jong Vrouwelijk Leiderschap vinden we openheid en acceptatie erg belangrijk.

We werken vanuit de volgende waarden:

 1. Iedereen is gelijk ongeacht kleur en achtergrond.
 2. Sociale rangorde op basis van maatschappelijke status, opleiding en religie gelden niet in de gedeelde ruimte van de School voor Jong Vrouwelijk Leiderschap. Elke ziel is gelijk en anders tegelijk!
 3. Liefde is een geboorterecht voor iedereen.
 4. Respect voor ieders verhaal, eigen ontwikkeling en levensfase.
 5. Compassie is een enorme sterke deblokkerende en helende kracht.
 6. Verbinding leidt tot potentie.
 7. Avontuur is leuk.
 8. Vrijheid het ultieme streven.
 9. Schoonheid voedt de ziel.
 10. Kwetsbaar zijn wij allen. Huilen mag!
 11. We mogen allemaal meer thuiskomen bij onszelf

In al ons groepsaanbod is ons doel om een sfeer van sisterhood te creëren.  In sisterhood creëren we een warme open space van luisteren, aanwezigheid en verbinding. We kunnen oefenen in aanwezigheid met een open hart en een open mind. Binnen de groepsprogramma's 'holden we space' voor ieders beweging van ups en downs in het proces van loslaten wat niet meer nodig is en geboorte van nieuwe mogelijkheden, gevoelens, inzichten en actiestappen. Wetende dat we het niet voor de ander hoeven invullen of oplossen, maar vooral er zijn en luisteren al een magische impact kan hebben. We kunnen leren van de impact van wat ieders verhaal in onszelf losmaakt. Daar zit voor allen de verbinding en mogelijkheden voor groei.

essentie, positieve creatie, waarheid

‘Live a life without limits, all things are possible to those who believe. ’